Powrót

21.12.2021

Skorzystaj z Plynnosciomatu

Dowiedz się więcej

Czy moi odbiorcy muszą wyrazić zgodę?

Zawsze informujemy Twoich klientów o cesji należności. W większości przypadków nie jest jednak konieczne wyrażenie przez nich zgody, chyba że w zawartej z nimi umowie handlowej występuje  zapis zakazujący cesję należności.

Sprawdź też porady
dla przedsiębiorców

Zobacz więcej porad
Zamów kontakt